Apocalisse

1995
Opera unica


Terracotta policroma
Metallo
36x37x74