Bucefalo

2019
Opera unica


Terracotta policroma
Metallo
15,5x34x31