Dio Pan

2022
Opera unica


Terracotta policroma
Metallo
Resine
81x43x82