Urania

2022
Opera unica


Terracotta policroma
Metallo
Resine
26x26x75